Sve što je potrebno da znate o kategoriji Čoja što se tiče same staze možete vidjeti u ovom GPS tragu. Jedino što tamo ne piše je to da je start 12.05. u 10:00, vidimo se